TANITIM

Okul öncesi ve ilkokul insanın hayata dair önemli beceriler kazandığı, öğrenmeye karşı ilgi ve isteğinin üst düzeyde olduğu bir dönemdir. Bölümümüz, nitelikli okul öncesi ve sınıf öğretmenleri yetiştirebilmek amacıyla öğretmen adaylarının gerekli bilgi, beceri ve değerlerle donanmalarını, eğitimleri süresince öğrenmeyi öğrenmelerini ve mesleki gelişimlerini sürekli hale getirmelerini önemsemektedir. Böylece, öğretim programlarının uygulayıcısı, eğitimin temel unsurlarından olan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin öncülüğünde eğitimin niteliğinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Temel Eğitim Bölümümüz; Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı ve Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı olmak üzere iki ana bilim dalından müteşekkildir. Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalımız 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren lisans öğrencisi almaya başlamıştır. Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalımız 2022-2023 eğitim öğretim yılı itibariyle lisans öğrencisi almaya başlayacak olup Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programımıza 2020-2021 eğitim öğretim yılından beri öğrenci alınmaktadır. Temel Eğitim Bölümü ile Özel Eğitim Bölümü arasında disiplinlerarası bir yaklaşımla kurulan Erken Çocuklukta Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programımız 2019-2020 eğitim öğretim yılında faaliyete geçirilerek öğrenci alımına başlamıştır.